Konditori 100

Granfors, ursprungDelar av släktträd
Ett hus

konditori100 entrance

Namnet Granfors är det inte så ofta man stöter på - än mer sällan den norska stavningen Granfoss.

Då och då under flera år har jag kontaktat personer med namnet Granfoss/Granfors, och försökt binda ihop lösa trådar. I telefonkataloger o d (1972-våren 1997) har jag funnit ca 40 Granfors i Finland, 60 i Sverige, 2 i Norge, 150 i U.S.A. 1 i Canada och 1 med e-mail adress i Japan. Försommaren 1997 fick jag kontakt med Allan Granfors i Sundom i Finland, som sysslat med en släktutredning av sin egen släkt.

Här nedan återger jag det Allan funnit om ursprunget till släktnamnen Granfors, och det jag vet om ena släktens senare gren. Delar av släktträd ger lite tydligare översikt (hoppas jag). Det är ingen komplett beskrivning, men förhoppningsvis kan andra Granfors'ar som läser detta finna information om sin egen släkts ursprung. Och kanske komplettera med information. (Lite reservation för stavningar och datum.)

Platsen och namnet
I Övermark, cirka fem mil söder om Vasa i Finland, finns en fors i Närpes å. Någon gång för mycket länge sedan fick denna fors namnet "Granforsen" ("Grenfossin" på dialekt).

Av kronans (statens) områden intill bildades ett hemman, som vid överlåtelsen åt bonden fick namnet "Granfors". Under 1700-talet fanns det minst tre familjer som bodde på detta hemman. Vid den tiden var det (bland annat i Finland) brukligt att man dels tog efternamn efter sin far och efter den plats hemmet fanns på, och troligen finns det minst tre olika släkter Granfors som härstammar från samma hemman.

En av släkterna
Isaac Mattsson och hans hustru Elisabeth bodde efter giftermålet i Yttermark, Kroksmossa. Den 28 maj 1793 fick de, med kungligt förordnande, rätt till 3/8 mantal av Granfors hemman i Övermark.

Efter föräldrarnas död övertog äldste sonen Mathias hemmanet på villkor att han skulle försörja sina syskon tills de fyllt 18 år. Hemmanets värde var 60 rubel + lösöre 180 rubel.

En av de andra sönerna, Mickel Isaacsson Granfors, gifte sig den 10 februari 1830 med Helena Mickelsdotter (med okänt andra efternamn). De fick nio barn, bland annat Maja Lisa.

Maja Lisa Mickelsdotter Granfors gifte sig med Gustaf Johansson Schmidt. I november 1855 övertog Maja Lisa och Gustaf torpet på Granfors hemman av Maja Lisas föräldrar. (Detta framgår bland annat i boken "Vi ser deras möda", Övermark, sid 111.) Torpet var inte stort. Det talas om en gårdstomt på femton famnar på änden av ett skogsskifte. Därtill några ängs- och åkerområden. (Bonden Matts Mathiasson Granfors uppgjorde handlingen om överlåtelsen - troligen en son till Mathias som nämns här ovan.) Maja Lisa och Gustaf fick sju barn:

  • Petter (31 augusti 1858) reste till Sverige. Vidare öden är okända.
  • Cajsa Stina Gustafsdotter Schmidt (15 december 1861) gifte sig den 27 april 1884 med Erik Wilhelm Johansson Storthors. De fick två barn: Maria Alina och Johannes. (Enligt en uppgift hade Erik Wilhelm efternamnet Hedman, och de fick åtta barn: Oskar, Johannes, Ivar, Fina, Marie, Katharina, Hilda och Elsa.)
  • Helena Maria (15 juli 1864) gifte sig med någon i Nämpnäs (? svårt tyda stavningen) och fick barnen Kalle och Ivar. Kalle reste till Sverige, men gifte sig senare i Finland och bosatte sig på en gård i Nämpnäs. Ivar gifte sig, fick flera barn och bodde på samma plats.
  • Karl Erik (14 februari 1867) reste till England. Vidare öden är okända.
  • Johannes (22 juni 1870) reste till Norge och gifte sig där. Han fick flera barn, där de flesta fick namnet Schmidt och en son fick namnet Granfoss (norsk stavning).
  • Carl Gustaf och Alfred dog som barn.
Kan du komplettera med information om släkten, får du gärna kontakta mig.

Kort historisk bakgrund
Nuvarande Sverige och Finland har haft olika samband sedan urminnes tider. Delar av Finland har i olika omfattning varit en del av det svenska riket från ungefär vikingatiden till 1809. Befolkningen i västra Finland har än i dag till stora delar svenska som huvudspråk.

(Europas historia innehåller mängder av krig mellan olika stater och förbund. I början av 1800-talet deltar också Sverige i krigen kring Napoleon, Frankrikes kejsare. I februari 1808 angriper Ryssland mot svenskarna i Finland. Efter påtryckningar från Ryssland förklarar Danmark-Norge krig mot Sverige, och får stöd av trupper från Spanien-Frankrike. Sverige sluter fred med Ryssland 1809, och avstår hela Finland och Åland.)

Ett fragment Granfors
Med en sökmotor på Internet fick jag en gång träff på några webbsidor, som jag tyvärr inte återfunnit. En av sidorna hade adressen www.avana.net/pages/page2/dennison/d0001/g0000004.htm och denna "träff-info":
I46: Linda NICOSIA ( - ) 98% : John GRANFORS Family 1: Lena CARLSON MARRIAGE: ABT 1893, Deluth; MN Edna Marie GRANFORS Edith GRANFORS Esie GRANFORS Peggy GRANFORS

Till sidans topp
Delar av släktträd
Ett hus

konditori100 entrance - www.konditori100.se

Uppdaterad 22 december 1998 (och en kontaktperson bortplockad 2009-06-17)
Text: Arne Granfoss © (där inte annat anges)
Produktion: AG Informice