Ut till konditori100 entrance   Uppdaterad 24 maj 1999   Text och bilder: Arne Granfoss ©   Produktion: AG Informice